CABILLY & CO. BLOG

בשורה טובה לבעלי הפטנטים הגדולים, ובשורה קשה לפרייבט לייבלים קטנים.

בשורה טובה לבעלי הפטנטים הגדולים, ובשורה קשה לפרייבט לייבלים קטנים. 
עד לאחרונה, מי שהתלונן על הפרת הפטנט שלו (בניגוד ל-design patent) זכה לתגובה צוננת מאמזון: במקרים רבים אמזון שלחה את בעל הפטנט “להסתדר עם המפר”, ובמקרים מסויימים היא שלחה אזהרה למוכר המפר. הסיבה: בניגוד לדיזיין פטנט (שם אמזון נדרשת רק להשוות בין תמונות), בפטנט טכנלוגי אמזון צריכה לנתח את הפטנט ואת תביעותיו – משימה מורכבת ומקצועית. ולכן, כמו איביי, גם אמזון העדיפה ברוב המקרים שלא להתערב בסכסוך. 
כפי שפרסמנו לראשונה בקבוצה של אד רוזנברג, עכשיו זה רישמי: אמזון השיקה תכנית פיילוט לטיפול בהפרות פטנטים על ידי הליך בוררות, שמטרתה, לכאורה, לאזן בין המתלונן למוכר.
התכנית פועלת בהזמנה בלבד בשלב זה ומאפשרת לבעל הפטנט להגיש תלונה כנגד מוצר מפר באמזון. 
כך פועלת התכנית: 
1) בעל הפטנט מגיש תלונה לאמזון כנגד המוצר המפר לכאורה 
2) אמזון מודיעה למוכר על הגשת התלונה, ומרגע זה יש לו 21 יום להשיב לתלונה
3) על מנת להשיב לתלונה על המוכר:
א. להסכים להשתתף בהליך בוררות שמטרתו להכריע בשאלת ההפרה בלבד. 
ב. לשלם $4000 שכ”ט בורר (מומחה ניטרלי בתחום הפטנטים הנבחר ע”י אמזון)
* אם המוכר לא משיב לתלונה אמזון תסיר את המוצר. 
4) לאחר שהמוכר משיב לתלונה, בעל הפטנט נדרש גם הוא לשלם $4000 שכ”ט בורר 
5) הבורר מקבל את פרטי התיק ומכריע בשאלת ההפרה בתוך כחודשיים. אמזון תסיר או תשאיר את הליסטינג בהתאם להכרעה. 
6) ה”זוכה” בהליך הבוררות יקבל חזרה את ה-$4000, בעוד שה-$4000 של “המפסיד” יישארו אצל הבורר כשכ”ט. 
למעשה, אמזון יצרה מסלול המאפשר לבעל הפטנט להסיר מוצר מפר באופן מהיר יחסית ומבלי שאמזון תצטרך להכריע בשאלות סבוכות בעניין ההפרה. 
לצערנו, לא כל מוכר יכול לממן הליך שכזה – ואין ספק כי הוא מוטה מראש לטובת בעל הזכויות, או “בעל המאה”.

×